ساخت آبنما

Construction Fountain


ساخت آبنما

ساخت آبنما

ساخت آبنما:

نکات زیر را می بایست در طراحی ساختارهایی که در رابطه با آب ساخته می شوند در نظر بگیرید.

حرکت   

سرو صدا

تاثیر خنک کننده

انعکاس

آرامش

• تحرک

نور در آب جاری تلالو می نماید.آب های جاری در مقایسه با آب های راکد می توانند فضاهای بسیار متفاوتی به وجود آورند.

  در شهرهای بزرگ بهتر است حدود 25 درصد از مساحت کل پارک و یا فضای سبز به آب و آبنماها اختصاص داده شود.
آبنما بر حسب شرایط محیطی ،توپوگرافی زمین و هدف هایی که از ساخت آبنما در هر مکان وجود دارد،همچنین اکثریت افراد مخاطب از نظر فرهنگی ، اجتماعی و گروه سنی ساخته شود.
• شکل و تعیین محل آبنما بستگی به موقعیت زمین وهماهنگی و همخوانی با دیگر عوامل باغ و پارک و یا فضای سبز شهری ،هم چنین سلیقه و ابتکار طراح دارد.

آبنما
• ایزولاسیون یکی از مهم ترین مراحل عملیات ساخت آبنما است. که در انواع مختلف تولید می شود که متداول ترین آنها ایزوگام و قیرگونی می باشد که باعث جلوگیری از نفوذ و سرایت آب و رطوبت می شود که از مزیت های مهم این ایزولاسیون ها (ایزوگام و قیرگونی) میتوان به انعطاف پذیری یا ارتجاعی بودن آن ها اشاره کرد که میتواند عایق بندی آبنما را تا مدت زمان زیادی تضمین نماید.

ساختار مکانیکی آبنماها :

سیستم مکانیکی شامل لوله ها با قطرهاي متنوع، پمپهاي با توانهاي متفاوت، نازلها و سیستمهاي پنوماتیک میشود. این مجموعه که یک ساختار مکانیک سیالاتی را تشکیل میدهد جهت عملکرد بهتر و دقیقتر نیاز به طراحی دقیق و مهندسی دارد. لوله کشی و ارتباط دهی آب در قسمتهاي متفاوت است.

 Piping .۱ : لوله کشی و ارتباط دهی آب در قسمتهاي متفاوت است.

 Pump .۲: پمپهاي مختلف جهت ایجاد فشار آب لازم استفاده میشود.

 Nuzzle .۳ : نازلها و فوارهها قسمتی هستند که در نهایت آب از آنها خارج میگردند. (تنوع در اندازه و ابعاد و تعداد این نازلها تاثیر به سزایی در ساختار کل رقص فوارهها دارند).

  Sources .۴:مخازنی هستند که آب مورد نیاز را در خود جاي میدهد.

Valves .۵: والوهاي فرمانپذیر که میزان خروجی آنها با سیگنالهاي الکتریکی و سرعت بالایی قابل کنترل هستند.

آبنما

نکات مهمی که در هنگام ساخت  و نصب آبنماها همیشه باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
 ۱- زیر درخت نباشد.

حشرات و فضولات پرندگان و بطور کلی ذراتی که از درخت میریزد باعث آلودگی آب شده و موجب گرفتگی فیلترها و گلوگاه پمپها میگردد.

۲- نباید در مسیر بادهاي شدید باشد.

 بادهاي شدید باعث اختلال در الگوي ریزش آب آبنما شده و موجبات ریزش آب به بیرون از لبه هاي حوض اصلی آبنما را فراهم می آورد. از این رو ارتفاع ستون آب نباید بیشتر از فاصله نزدیکترین لبه حوض اصلی از فواره باشد.

۳- عمق منبع ذخیره آب.

به منظور کاهش مصرف آب باید عمق آب تا حد امکان در سطح قابل قبولی ثابت باقی بماند.

 ۴-  محافظت توسط شبکه هاي آهنی.

گودالها و حفرههایی که براي نصب تجهیزات آبنما در کف حوض ساخته میشوند می بایست توسط شبکه هاي آهنی پوشانده و محافظت شوند.

۵- تخلیه و سرریز آبنما.

 به منظور تخلیه آسان آب و نظافت آبنما، سیستم تخلیه و سرریز آب باید تعبیه گردد.

 ۶- امنیت کابلهاي تغذیه برق.

کابلهاي برق داخل حوض باید درون داکتهاي مخصوص قرار گیرند که این مسأله در مکان هاي عمومی بسیار مهم میباشد.

 ۷-  انتخاب صحیح پمپ.

 پمپهاي فوارهها باید با توجه به حداکثر توان مصرفی مورد نیاز و با در نظر گرفتن موقعیت محل نصب آن ها انتخاب شوند.

۸- انتخاب صحیح کلیدهاي الکتریکی.

کلیدهاي الکتریکی باید متناسب با قدرت پمپها و مدارهاي روشنایی انتخاب شوند و مجهز به سیستم حفاظت و ایمنی براي کار در محیط آبنما باشد.

۹- حفاظت در فصل زمستان.

 در محل  طراحی و برنامه ریزي آبنما باید پیشبینیهاي لازم جهت جلوگیري از یخ زدن آب در فصل زمستان انجام شود. علاوه بر همه این پیشبینیها به منظور جلوگیري از یخ زدن پمپها، میتوان آنها را در فصل زمستان از محل نصب خود باز کرد تا از آسیبهاي احتمالی در امان بمانند.

آبنما و فواره انواع و اقسام مختلف داشته و تنوع آن بسیار است،هرکدام در طراحی کاربرد خاصی داشته و برخی از آنها به شرح ذیل است:
آبنماي متحرك :

آبنماي متحرك بر اساس ایجاد حرکت در افکت قابل مشاهده آب استوار است و به روشهاي الکتریکی و مکانیکی امکانپذیر میباشد و برگشتی در ارتفاع به صورت غیر قابل کنترل به نمایش در می آورند. در انواع مدرنترین این آبنما امکان استفاده از پمپ ثابت و چند شیر براي کنترل ارتفاع آب میباشد که توسط کاربر قابل تنظیم است.

 در زیر نمونه اي از آبنما متحرك به نمایش در آمده است. در این ساختار ارتفاع آب از یک میزان حداقل به حداکثر به صورت رفت و برگشتی حرکت مینماید.

آبنما
آبنما شیشه ای

آبنما
آبنمای الکترمکانیکی ساده

آبنما
ابنمای مجسمه یا سازه حجمی

آبنما
آبنمای معلق

آبنما
آبنمای متحرک

آبنما
آبنمای آب و اتش:

در این آبنما از ترکیب آب و آتش استفاده میشود، بدین صورت که علاوه بر نازل هاي آبی از نازل هاي خاصی جهت ایجاد آتش استفاده میگردد.

 آبنما
آبنمای مه و آب

آبنما
آبنمای صخره ای

آبنما
آبنمای هارمونیک(نازل های پرتابی)
آبنمای دیواری

آبنما

 

آبنماهای ترکیبی:
آبنماهای ترکیبی یکی از پرطرفدارترین انواع آبنماها برای فضاهای خارجی و داخلی محسوب می شوند که به خوبی با هر سبک از محوطه سازی هماهنگ می شوند و می تواند چهره ی فضای بیرونی شما را دگرگون کنند.

آبنما
آبنمای پرده آب

آبنما
آبنمای حباب ساز برکه های مصنوعی

آبنما
آبنمای تونلی یا تونل آبی
آبنمای مرکب یا ترکیبی

آبنما

دیـدن نمونـه کــارهای آبنما

ساخت آبنما

طراحی سایت  و سئو توسط  9370134-0192