پوشش سقف

پوشش سقف

لطفا در این زمینه با شماره های زیر تماس حاصل بفرمائید

021-66555770-1

 09121725297

Roof Coatings


پوشش سقف نورگیر،پوشش سقف حیاط خلوت،پوشش سقف پاسیو با انواع ورق های پلی کربنات یک و چند جداره و نورگیرهای حبابی
• پوشش سقف سوله با ورق های پلی کربنات
پوشش سقف شیروانی ،سوله و الاچیق و دیوارهای جانبی و سقف سوله های صنعتی ،انبارها مرغداری ، دامداری،سردخانه ،کارخانه ،کارگاه و غیره با بهترین مصالح پوشش از جمله ورق گالوانیزه چینی و ایرانی قزاق روس ،ورق رنگی فولاد مبارکه ،هفت الماس،چینی وانواع ورق های پلی کربنات
سقف حیاط خلوت

• پوشش سقف گلخانه با ورق پلی کربنات
پوشش گلخانه موردیست که باید در همان آغاز طراحی گلخانه به آن توجه شود و از مهمترین تصمیمات گلخانه داران میباشد و بایستی به دقت انجام گیرد. پوشش ایده آل، پوششی است که اجازه عبور ماکزیمم نور را بدهد درحالیکه که کمترین میزان گرما و انرژي از دست برود. همچنین باید پایداري و ثبات خوبی داشته و نیاز به تعمیر آن حداقل باشد.
در هیچ یک ازانواع پوششها انتقال نور و حرارت صد درصد نیست زیرا در هر حال مقداري از نور، منعکس شده و یا جذب پوشش می شود. عبور نور مرئی براي پوششها مختلف از 78 %تا 93 %متغیر می باشد. قانونی که همیشه وجود دارد در طول زمستان، به میزان 1 % کاهش در نور رسیده به گیاه منجر به 1 % کاهش در رشد آن می گردد. همچنین نور عبوري هم میتواند به صورت مستقیم بوده که ایجاد سایه کند و یا منتشر شود که نور یکنواخت بیشتري ایجاد می- کند. البته در مناطقی که اکثر مواقع آسمان ابري است نور عموماً منتشر میشود و نوع نورگیر از این لحاظ بحرانی نیست. با این تفاسیر بیان شده، انتخاب پوشش نیاز به دقت بالایی دارد.
پوشش سقف گلخانه

پوشش سقف حیاط خلوت و پاسیو
همواره بهترین گزینه یا درواقع میتوان گفت تنها گزینه ممکن واصولی برای پوشش سقف (طبقه اول) حیاط خلوت (پاسیو)در ساختمانها، استفا ده از نور گیر های حبابی شکل(کوپل یاپایه وحباب)درابعاد و اندازه های مختلف (بسته به اندازه محل پاسیو یاحیاط خلوت) و تنوع رنگ بی نهایت می باشد ، تاضمن مطمئن بودن از آببندی (صد در صد آببند بودن با گارانتی)،عایق صوتی وحرارتی بودن و امکان استفاده از نور طبیعی خورشید درروز(برای روشنائی فضای داخل ساختمان در راستای صرفه جوئی درمصرف انرژی،به دلیل گران شدن انرژی درکشورما)،از مقاومت بالائی دربرابر اثابت اشیائ سنگین از طبقات بالاو همچنین ازبارپذیری بالائی (مانند تحمل برف و باران وتحمل وزن نفرجهت تعمیر و نگهداری سقف) برخوردار باشد و اینکه بتوان از پاسیو به عنوان یک اتاق استفاده نمود.


سقف حیاط خلوتدیـدن نمونـه کــارهای پوشش سقف

طراحی سایت  و سئو توسط  9370134-0192